Teaterfabrikken

Huset er bygd før bybrannen i 1904 og gata Moloveien ble ikke tatt av flammene den januarnatta da byen ble lagt i aske.

I Moloveien var det både tønneproduksjon, seilmaker, produksjon og handel av medisintran,saltfisk og klippfisk. I dag er Moloveien Ålesunds Tusenårsted med Fiskerimuseet i den ene enden av gata og Teaterfabrikken i den andre.
Teaterfabrikken ligger i Moloveien 22 og huset eies av Fam. Berg, og vi leier lokalene i 1 etg.

Dette var tranfabrikken - og vi har ryddet ut litervis med gammel tran som lå i rør rundt hele lokalet, vasket, skrubbet og stelt i stand og murt, snekkret og laget til det som nå er Teaterfabrikken. Sommeren –96 hadde jeg mange gode venner med og de la ned svært mange arbeidstimer i dugnad for meg.
Uten disse vennene hadde dette vært en umulighet.

Vi fikk fram igjen de gamle tresøylene og bjelkelaget i taket Alt var tidligere innpakket i en murmasse med hønsenetting som forskaling. Et nitidig arbeid – men fint ble det!

Personvern